Diffusorpaneler

[ AD10 ]

Specifikationer

AD10 har en unik kombination av fyra kvartsstavar ( vilka tillsammans med andra AD10 paneler bildar halv- och kvarts cylindrar) minimerar hårda reflexer och ger panelens dess musikaliska framtoning.

AD10 finns även i 2D version som pelare (AD10 2D C) eller ornament moduler(AD10 2D OM)

 • Diffuserar i området: 2000-16000Hz
 • Längd: max 2400mm
 • Bredd: 200mm
 • Djup : 50mm
 • Vikt/m: 5Kg
 • Montage: Skruvas mot plåt eller träreglar.
 • Utförande: Folierad eller fanerad MDF, Std vit björk och ek folie.

Golden horn

Specifikationer

Golden Horn intar en särställning bland diffusorerna på världsmarknaden med sin form och flexibilitet. Delningfrekvensen är 2000Hz och diffuserar i sitt grundutförande mellan 800- 16000Hz. Diffusion upp till 2000Hz skapas av 40, 80 och 120mm höga diffusorklossar till ett antal av 216st/m2.Diffusionen över 2000Hz skapas av 9 st fyrkanter åtskilda av 1mm tjocka mellanväggar placerade på toppen av varje diffusorkloss. På detta sätt fördelas infallande ljud i1944st fack/m2.

 • Diffuserar i området: 800 -16000Hz
 • Bredd: 550mm
 • Längd : 550mm
 • Djup: 128mm
 • Utförande: Flamskyddad plast

[ MA 300 2D ]

Specifikationer

MA 300 2D bildar med vald Creation Panel kvadratiska fristående diffusormoduler, vilka diffuserar i två dimensioner. Med hjälp av känd nummerteori placeras MA- modulerna på olika djup och bildar en diffusor i en diffusor. Fördelen med denna konstruktion ( som kan liknas en tvåvägshögtalare med delningsfrekvens 900Hz) är att smala djupa fack undviks , samt att de periodiska effekterna minimeras. De fristående modulerna levereras med eller utan 16mm mellanväggar.

Fördelar med MA 300 2D:

Utvecklad i samarbete med musiker
Smala djupa fack undviks vilket medför låg absorbtion i det område som ska diffuseras
Eftersom varje MA 300 2D modul är fristående finns möjligheten att placera mellanväggarna (avskiljarna) mellan valfritt antal MA –moduler.
Stora ytor kan diffuseras (ex konsertsalar) utan att tappa i effektivitet och utan att ge avkall på rummets behov av basabsorbtion.
Kan levereras med eller utan mellanväggar (avskiljare).
Flera olika Creation Panel kan väljas.
Variabel akustik kan uppnås med AC 300
Möjlighet att anpassa basabsorbtionen till diffusionens nedre gräns.
Kostnadseffektiva

Specifikationer MA 300 2D:

 • Diffuserar i området 150-16000Hz (vid max djup 1200mm)
 • Standard djup 500mm
 • Övriga djup 400-1200mm
 • Bredd/modul = 324mm
 • Längd /modul = 324mm
 • Std folie : vitt, björk och ek

De flesta träfolier och faner finns som tillval

Absorbtion koefficient för MA 300 1D Helmholtz med 0.5m djup och 5m bredd:
Hz Absorbtion koefficient

 • 50………0.68
 • 63…….. 0,7
 • 80…….. 0.74
 • 100……..0.8
 • 125… …0.78
 • 160…… 0.8
 • 200…… 0.82
 • 250…… 0.7
 • 400 ……0.33
 • 500 ……0.34
 • 1000…. 0.2
 • 2000 ….0.24
 • 4000 ….0.22

Diffusionskoefficienten är beroende av vald nummerserie.

För beställning och frågor:

Johan Odemalm

070-7293887

odemalm@diffusor.com