Startsida

Nyheter

Produkter

Akustik

Kontakt

Svanå Miljö Teknik

Diffusor paneler

Basabsorbenter

Moduler

Golden horn

 

Wing Concept

 

Wing

Wing-broschyr med produktfakta

 

 

 

 

Creations panels

 

 

 

[ AD10 ]

 

 

     ad10 vaa

  

 

 

Specifikationer

 

AD10 har en unik kombination av fyra kvartsstavar ( vilka tillsammans med andra AD10 paneler bildar halv- och kvarts cylindrar) minimerar hårda reflexer och ger panelens dess musikaliska framtoning.

 

AD10 finns även i 2D version som pelare (AD10 2D C) eller ornament moduler(AD10 2D OM)

 

 

Diffuserar i området: 2000-16000Hz

Längd: max 2400mm

Bredd: 200mm

Djup : 50mm

Vikt/m: 5Kg

 

Montage: Skruvas mot plåt eller träreglar.

Utförande: Folierad eller fanerad MDF, Std vit björk och ek folie.

 

 

 

 

 

 

[ AD20 ]

 

    

 

      ad20 ver 2

  

 

 

Specifikationer

 

AD20 monteras sida vid sida, då uppstår en halvcylinder för att jämnt sprida infallande ljud. För att minimera den peridoska effekten består mittdelen av fack där djupen bestämms av en sekvens primitiva rötter. Sekvensen är ej periodisk vilket innebär att monteringen bör ske slumpmässigt i syfte att optimera diffusionen.

 

AD20 finns även i 2 dimensionellt utförande som pelare (AD20 2DC) och Ornament Moduler (AD20 2D OM)

 

Diffuserar i området: 2000-16000Hz

Längd: max 2400mm

Bredd: 200mm

Djup: 50mm

Vikt/m: 5Kg

 

Montage: Skruvas mot plåt eller träreglar

Utförande: Folierad eller fanerad MDF (Std vit,björk och ek folie)

 

 

 

 

[ AD30 ]

 

 

    

      ad30

 

 

 

Specifikationer

 

Vid montering av AD30 bildas halvcylindrar(vilka jämnt sprider infallande ljud) och kvartscylindrar, som tillsammans minimerar störande reflexer och ger panelens dess musikaliska framtoniong

 

AD30 finns även i 2D version som pelare AD30 2DC och ornament moduler AD30 2D OM

 

Diffuserar i området: 1000-16000Hz

Längd: max 2400mm

Bredd: 200mm

Djup : 95mm

Vikt/m: 10Kg

 

Montage: Skruvas mot plåt eller träreglar

Utförande: Folierad eller fanerad MDF, Std vit ,björk och ek folie

 

 

 

[ AD40 ]

 

 

                 ad40 real

 

 

 

Specifikationer

 

 

Störarande reflexer minimeras. Spridningen optimeras om AD40 monteras slumpmässigt.

 

AD40 finns även i 2D version som pelare AD40 2DC och ornament moduler AD40 2D OM

 

Diffuserar i området: 1000-16000Hz

Längd: <2400mm

Bredd: 200mm

Djup : 95mm

 

 

[ SA ]

 

 

           sa

 

 

Specifikationer

 

I de fall basabsorbenter önskas monteras SA panelerna på regler med en springa inbördes. Med hjälp av panelens djup, springans bredd och luftvolymen bakom panelerna kan önskade frekvenser absorberas effektivt med Helmholtsz principen

 

Alla SA paneler består av en plåtkasset i vilken en Dacron absorbent placeras. Dacront skivan monteras efter det att kassetten monterats mot lämplig regel.

 

Absorberar i valfritt område 30-20000 Hz

Längd max 2400mm

Bredd 200-600mm (std 200 resp 300mm)

Djup 40-200mm (std 40 resp 90mm)

Vikt /m 4-10kg

 

Osynlgt montage mot trä eller plåtreglar max c/c 1200mm

 

 

[ TP300 ]

 

 

 

                              tp300

 

 

Specifikationer

 

TP300 arkitektoniska framtoning och dess akustiska mångsidighet medför att de uppfyller de högt ställda kraven i studior, THX certifikerade biografer, 5.1 mixningsrum. konsertslar och hembiosalonger etc.

 

Diffuserar i området: 800-16000Hz

Längd: <2400mm Bredd: 300mm

Höjd: 150mm

Vikt/m: 12Kg

 

Montage: Skruvas mot plåt eller träreglar. c/c avstånd max 2400mm

Utförande: Folierad eller fanerad MDF, Std vit, björk och Ek

 

 

 

Copyright 2006 Svanå Miljö Teknik