Startsida

Nyheter

Produkter

Akustik

Kontakt

Svanå Miljö Teknik

Diffusor paneler

Basabsorbenter

Moduler

Golden horn

  

Basabsorbenter

 

 

[ Varitune V-4 ]

 

 

                               v4

 

 

Specifikationer

 

Marknadens mest flexibla och effektiva basabsorbent i området under 100 hz.

 

Anpassningsbar till alla rum.

 

Std mått:   ( mm )

Längd 1120

Bredd 438

Djup 438

 

 

 

 

 

[ Varitune V-6 ]

 

 

                                 v6

 

 

 

Specifikationer

 

Marknadens mest flexibla och effektiva basabsorbent. Justerbar mellan 25 till 60 hz.

 

Anpassningsbar till alla rum.

 

Std mått:   ( mm )

Längd 1112

Bredd 600

Djup 600

 

 

 

-->Toner för nedladdning <--

 

 

 

 

Moduler

 

 

[ MA 200 1D ]

 

                              

 

                                 

                                  ma200 1d

 

 

 

 

Specifikationer

 

Utvecklat i samarabete med musiker .

Stora ytor kan diffuseras (ex konsertsalar) utan att tappa i effektivitet, samtidigt som rummets eventuella behov av basabsorbenter kan tilgodoses.

Eftersom varje modul är fristående finns möjligheten att placera mellanväggarna (avskiljarna) mennaln valfritt antal MA moduler.

 

Olika alternativ till MA 200 1D

 

Creation panel

TP 200

AD30

AD40

SP200

 

 

Diffuserar i området 100-16000Hz (vid max djup 1200mm)
Bredd/modul 224mm
Längd /modul max 2400mm
Standard djup 370 mm
Övriga djup 300-1200mm
Vikt / modul 8 –20 Kg/m
Std folie vitt,björk ek
Som tillval finns de flesta träfolier och faner

 

Absorbtion koefficient för 4 st MA 200 1D Helmholtz 370 mm djup
Hz Absorption coefficient
80...... 0.74
100.... 0.8
125.... 0.78
160.... 0.8
200.... 0.82
250.... 0.7
400.... 0.33
500.... 0.34
1000.. 0,28
1600.. 0.3
2500.. 0,22
4000.. 0,27

 

Diffusions koefficienten beror på vald nummer serie.

 

 

[ MA 200 2D ]

 

 

 

 

      2000 2dd   200 2dd           

 

 

 

Specifikationer

 

MA 200 2D bildar med vald Creation Panel kvadratiska fristående diffusor moduler, vilka diffuserar i två dimensioner.
Med hjälp av känd nummerteori placeras MA modulerna på olika djup och bildar en diffusor i en diffusor. Fördelen med denna konstruktion (som kan liknas en tvåvägshögtalare med delningsfrekvens 1200Hz) är att smala djupa fack undviks, samt att de periodiska effekterna minimeras. De fristående modulerna levereras med eller utan 16mm mellanväggar (avskiljare).

 

 

Fördelar med MA 200 2D

 

Utvecklad i samarbete med musiker
Stora ytor kan diffuseras (ex konsertsalar) utan att tappa i effektivitet, samtidigt som rummets eventuella behov av basabsorbtion kan tillgodoses
Smala djupa fack undviks vilket medför låg absorbtion i det område som ska diffuseras.
Flera olika Creation Pabnel kan väljas
Eftersom varje modul är fristående finns möjligheten att placera mellanväggarna (avskiljarna ) mellan valfritt antal MA200 2D moduler .
Basabsorbtionens övre gräns kan anpassas till diffusorns nedre gränsfrekvens.
Variabel akustik kan uppnås med AC 200
Kosnadseffektiva              

 

 

De olika alternativen till MA200 2D


Diffusor panaler
TP 200 , AD 30, AD 40 , SP200
AC moduler
AC 200           

 

Diffuserar i området 150-16000Hz (vid max djup 1200mm)
Standard djup 400mm
Övriga djup 300-1200mm
Bredd/modul 224mm
Längd /modul 224mm
Vikt / modul 8 –20 Kg/m
Std folie :vitt björk och ek
Som tillval finns de flesta träfolier och faner.

 

Absorption koefficient för MA 200 2D Helmholtz 0.4m max djup.

 

Hz Absorbtion koefficient
63...... 0,6
80...... 0.8
100.... 0.8
125.... 0.78
160.... 0.8
200.... 0.82
250.... 0.7
400.... 0.33
500.... 0.34
1000.. 0.2
2000.. 0.24
4000.. 0.22

 

Diffusionskoefficienten är beroende av vald nummerserie.

 

 

[ MA 300 2D ]

 

 

 

              many

 

 

Specifikationer

 

MA 300 2D bildar med vald Creation Panel kvadratiska fristående diffusormoduler, vilka diffuserar i två dimensioner. Med hjälp av känd nummerteori placeras MA- modulerna på olika djup och bildar en diffusor i en diffusor. Fördelen med denna konstruktion ( som kan liknas en tvåvägshögtalare med delningsfrekvens 900Hz) är att smala djupa fack undviks , samt att de periodiska effekterna minimeras. De fristående modulerna levereras med eller utan 16mm mellanväggar.

 

 

Fördelar med MA 300 2D:

 

Utvecklad i samarbete med musiker
Smala djupa fack undviks vilket medför låg absorbtion i det område som ska diffuseras
Eftersom varje MA 300 2D modul är fristående finns möjligheten att placera mellanväggarna (avskiljarna) mellan valfritt antal MA –moduler.
Stora ytor kan diffuseras (ex konsertsalar) utan att tappa i effektivitet och utan att ge avkall på rummets behov av basabsorbtion.
Kan levereras med eller utan mellanväggar (avskiljare).
Flera olika Creation Panel kan väljas.
Variabel akustik kan uppnås med AC 300
Möjlighet att anpassa basabsorbtionen till diffusionens nedre gräns.
Kostnadseffektiva

 

 

Specifikationer MA 300 2D:


Diffuserar i området 150-16000Hz (vid max djup 1200mm)
Standard djup 500mm
Övriga djup 400-1200mm

Bredd/modul = 324mm
Längd /modul = 324mm
Std folie : vitt, björk och ek


De flesta träfolier och faner finns som tillval

 

Absorbtion koefficient för MA 300 1D Helmholtz med 0.5m djup och 5m bredd:
Hz Absorbtion koefficient
50.........0.68
63........ 0,7
80........ 0.74
100........0.8
125... ...0.78
160...... 0.8
200...... 0.82
250...... 0.7
400 ......0.33
500 ......0.34
1000.... 0.2
2000 ....0.24
4000 ....0.22

 

Diffusionskoefficienten är beroende av vald nummerserie.

 

 

Golden horn

 

 

 

                goldenhorn

 

 

Specifikationer

 

Golden Horn intar en särställning bland diffusorerna på världsmarknaden med sin form och flexibilitet. Delningfrekvensen är 2000Hz och diffuserar i sitt grundutförande mellan 800- 16000Hz. Diffusion upp till 2000Hz skapas av 40, 80 och 120mm höga diffusorklossar till ett antal av 216st/m2.Diffusionen över 2000Hz skapas av 9 st fyrkanter åtskilda av 1mm tjocka mellanväggar placerade på toppen av varje diffusorkloss. På detta sätt fördelas infallande ljud i1944st fack/m2.

 

 

Diffuserar i området: 800 -16000Hz

Bredd: 550mm

Längd : 550mm

Djup: 128mm

Utförande: Flamskyddad plast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 Svanå Miljö Teknik